Uvodna stran | inf-xxxx - prehod v novo leto 2019
Prikaz novice:

5.1.2019 Inf-xxxx - Prehod v novo leto 2019
Preden začnemo z vnosom podatkov za leto 2019 moramo najprej izdelati imenik za to leto. To storimo z obdelavo Razno-Prehod v novo leto. Obdelava nam na disku ustvari imenik FIMAP19, v katerega se prenesejo vsi seznami matičnih podatkov (šifranti), prazne podatkovne datoteke, menuji ter ekrani. Obdelava nam ne prenese otvoritvenih stanj v podatkovne datoteke. Obdelava je zaščitena z geslom: NADALJUJ.
 
Če vodimo podatke za več poslovnih subjektov moramo za vsakega kreirati svoj imenik za leto 2019. To storimo z obdelavo Razno-Kreiranje imenika. V ta imenik se nam prenesejo osnovni podatki o firmi iz preteklega leta, druge podatke (komentarji, glava računa, seznam delavci/delodajalci,...) pa lahko prekopiramo sami iz ustreznih datotek v  imenikih znotraj mape FIMAP18.
 
Podatke iz preteklega leta (saldakonti, glavna knjiga, zaloga, OS,...) lahko prenesemo z obdelavami v posameznih programih. Ustrezne opcije v menujih za prenose si lahko nastavimo z obdelavo Razno-Nastavitve-Menuji

Nazaj na novice...