Uvodna stran | infw_place - razlika do minimalne plače, izplačila invalidom
Prikaz novice:

22.9.2009 Infw_Place - Razlika do minimalne plače, Izplačila invalidom
V programu Plačilne liste so bile opravljene naslednje spremembe:
- Znesek razlike do minimalne plače
V primeru izplačila plače, ki je manjša od minimalne (REK-1=104), moramo od zneska te razlike obračunati in plačati ustrezne prispevke za socialno varnost. Pred vnosom podatkov v plačilno listo moramo v modulu Seznam delavci spremenitii status delavca v DM=delavec/minimalna plača. Znesek razlike, ki se vnaša v plačilno listo pod zaporedno številko 11=Razlika do minimalne plače se ne vključuje v bruto plačo, ampak se od njega le obračunajo ustrezni prispevki in izpiše obrazec REK-1.
- Izplačila delavcem z statusom invalida
Program sedaj omogoča vnos dohodkov delavcem s statusom invalida (REK-1=115). V tem primeru prispevkov za PIZ ne plačamo, ampak smo upravičeni do subvencije s strani države. Program nam prispevke za PIZ  prikaže v stolpcu Obračunani (sicer so v stolpcu Za plačilo) obrazca REK-1. Za ustrezno oznako delavca moramo v modulu Seznam delavci spremenitii status delavca v DI=delavec/invalidi.

Nazaj na novice...