Uvodna stran | infw_finpek - izpis bilance uspeha, vnos terjatve in obveznosti
Prikaz novice:

19.11.2009 Infw_Finpek - Izpis bilance uspeha, Vnos terjatve in obveznosti
V programu Finančno poslovanje - enostavno knjigovodstvo sta naslednji spremembi:
- Pri izisu Bilance uspeha  se  v glavi dokumenta izpiše leto, za katerega se izpisuje bilanca ter datum izpisa.
- Za Vnos terjatev in obveznosti (brez DDV evidenc) je sedaj ukinjeno avtomatično dodajanje protiknjižb za terjatve do kupcev (12) in obveznosti do dobaviteljev (22),  zaradi možnosti podvajanja  dokumentov z enakimi številkami. Enako kot pri vnosu terjatev in obveznosti z DDV evidencami moramo sedaj na koncu dokumenta sami dodati to knjižbo na stolpec 12 ali 22.
 

Nazaj na novice...