Uvodna stran | infw_finddv/finpek/finpdk - spremembe ddv evidenc
Prikaz novice:

20.1.2010 Infw_Finddv/Finpek/Finpdk - Spremembe DDV evidenc
Na podlagi spremembe Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1B (Ur.l.RS št.85/09 z dne 27.10.2009)  in Pravilnika o izvajanju zakona o DDV (Ur.l.RS št.105/09 z dne 21.12.2009) so bili spremenjeni naslednji programi:
Infw_Finpdk - Finančno poslovanje - dvostvano knjigovodstvo
Infw_Finpek - Finančno poslovanje - enostvano knjigovodstvo
Infw_Finddv - Davek na dodano vrednost
Opis posameznih sprememb programske opreme zaradi spremenjene zakonodaje oziroma posodobitev programa:
- novi in spremenjeni konti/stolpci za knjiženje DDV-ja (dobava/prejem storitev iz EU, dobava 76.a člen, dobava blaga,...)
- spremenjena oblika davčnih evidenc knjige KPR, KIR (novi/spremenjeni stolpci)
- istočasen izpis vseh knjig za prejete (KPR) oziroma izdane račune (KIR) z možnostjo izpisa le za določen tip dokumentov
- možnost izpisa knjige KPR, KIR na ležeči A4 format (prej levi+desni list na pokončni A4)
- spremenjen obrazec DDV-O Obračun davka na dodano vrednost in sprememba XML datoteke za eDavke
- spremenjen obrazec RP-O Rekapitulacijsko poročilo (sedaj mesečno poročanje)
- nov obrazec PD-O Poročilo o dobavah (76.a člen)
- možnost uvoza XML datotek za Rekapitulacijsko poročilo - ime xml datoteke: C:\FIMAPEXE\XML\RP-O.XML
- možnost uvoza XML datotek za Poročilo o dobavah (76.a člen) - ime xml datoteke: C:\FIMAPEXE\XML\PD-O.XML
- prenos računov iz programa Infw_Faktur na nove konte/stolpce (26012,26013)

 

Nazaj na novice...