Uvodna stran | infw_finddv/finpek/finpdk - dostava podatkov durs v elektronski obliki
Prikaz novice:

24.1.2010 Infw_Finddv/Finpek/Finpdk - Dostava podatkov DURS v elektronski obliki
Na osnovi spremenjenega Pravilnika o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek (Ur.l.RS št.107/09 z dne 24.12.2009) so bili spremenjeni naslednji programi:
Infw_Finpdk - Finančno poslovanje - dvostavno knjigovodstvo
Infw_Finpek - Finančno poslovanje - enostavno knjigovodstvo
Infw_Finddv - Davek na dodano vrednost
Opis spremembe programske opreme:
- spremenjena vsebina in oblika datotek za dostavo podatkov DURS-u v elektronski obliki (izpis glavne knjige, izpis odbitka ddv, izpis obračunanega ddv)
- prikaz podatkov za nove konte/stolpce za DDV (dobava/prejem storitev iz EU, dobava/nabava po 76.a členu, drugi spremenjeni konti)
 

Nazaj na novice...