Uvodna stran | infw_finddv/finpek/finpdk - sprememba xml datotek za uvoz ddv obrazcev v edavke
Prikaz novice:

19.2.2010 Infw_Finddv/Finpek/Finpdk - Sprememba XML datotek za uvoz DDV obrazcev v eDavke
Spremenjene so XML datoteke za uvoz obrazcev Obračun DDV (DDV-O), Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) in Poročilo o dobavah po 76.a členu (PD-O).
Datoteke so spremenjene zaradi težav pri uvozu na eDavke (zneski so sedaj v EUR brez centov, dodatna kontrola za datume, taxNumber...). Zneski v EUR brez centov so sedaj tudi na izpisih obrazcev RP-O in PD-O.
 
Seznam programov, ustreznih izpisov obrazcev ter imena XML datotek za uvoz v eDavke:
 
PROGRAM IZPIS OBRAZCA XML DATOTEKA
  Infw_Finddv/Finpek/Finpdk  Obračun DDV   C:\FIMAPEXE\XML\DDV-O.XML
  Infw_Finddv/Finpek/Finpdk  Rekapitulacijsko poročilo C:\FIMAPEXE\XML\RP-O.XML
  Infw_Finddv/Finpek/Finpdk       Poročilo o dobavah 76.a členu      C:\FIMAPEXE\XML\PD-O.XML
 
C=črka pogona, kjer se nahaja INFEL programska oprema.

Nazaj na novice...