Uvodna stran | infw_place - spremembe olajšav za leto 2010
Prikaz novice:

1.3.2010 Infw_Place - Spremembe olajšav za leto 2010
Poleg Zakona o minimalni plači (Ur.l.RS št.13/10 z dne 22.02.2010) je bil objavljen tudi Zakon o spremembi Zakona o dohodnini (Ur.l.RS št.13/10 z dne 22.02.2010). Ta določa nove zneske olajšav:
- za mesečno bruto plačo manjšo od 850,00 € je mesečna olajšava sedaj 510,00 €
- za mesečno bruto plačo od 850,01 do 983.33 € je mesečna olajšava sedaj 345,64 €
- za mesečno bruto plačo večjo od 983,33 € ostane mesečna olajšava enaka 258,35 €
  
Spremenjeni zneske letnih olajšav za leto 2010 iz spodnje tabele vnesemo v Seznam-Stopnje davka:
 
D O H O D N I N A    O L A J Š A V E DAVEK NA IZPLAČ.PLAČE
 do 7.528,99 = 16%    splošna  = 3.100,17   do 999.999,00 = 0%   
 do 15.057,96 = 27%   1.otrok   = 2.287,48        do           0,00 = 0%   
 do 999.999,99 = 41%   2.otroka = 4.774,26   do           0,00 = 0%   
  3.otroci  = 8.921,84   do           0,00 = 0%   
  BP < 11.800,00 = 1.047,50     
   BP < 10.200,00 = 3.019,83    
 
 

Nazaj na novice...