Uvodna stran | inf_xxxx - izbor imenika + izbor leta
Prikaz novice:

22.6.2010 Inf_xxxx - Izbor imenika + Izbor leta
Če se nahajamo v določenem podimeniku, nam v primeru menjave leta z obdelavo Okolje - Izbor leta program ostane v izbranem podimeniku (prej se je vrnil v osnovni imenik). Tako nam ni potrebno ponovno izbrati imenika z obdelavo Okolje - Izbor imenika.

Nazaj na novice...