Uvodna stran | inf_xxxx - možnost uporabe različnih seznamov strank
Prikaz novice:

22.7.2010 Inf_xxxx - Možnost uporabe različnih seznamov strank
Vsem programom, ki uporabljajo seznam strank, je dodana možnost uporabe različnih verzij tega seznama. Tako se lahko v posameznem imeniku namesto osnovnega seznama strank uporabi seznam strank, ki bo veljal zgolj za ta imenik. Datoteke s seznami strank se shranijo v osnovni imenik  FIMAP10 z naslednjimi imeni: FFSESTR1, FFSESTR2, FFSESTR3,... Posamezni seznam strank se lahko uporabi tudi za več različnih podimenikov.

Nazaj na novice...