Uvodna stran | infw_finddv - spremembe izpisa obrazcev pd-o in ddv-o
Prikaz novice:

30.11.2010 Infw_Finddv - Spremembe izpisa obrazcev PD-O in DDV-O
Pri izpisih podatkov iz programov za finančno poslovanje (davek na dodano vrednost, enostavno / dvostavno knjigovodstvo) sta spremenjena izpisa:
- obrazec PD-O: za izpis poročila o dobavah po 76.a členu se upoštevajo tudi podatki o prejetih avansih, ki so knjiženi kot dokument A2=izdani računi-avansi
- obrazec DDV-O: v primeru presežka DDV v polju 52 obrazca DDV-O, se nam pri uvozu XML datoteke v eDavke samodejno označi polje 04-zahtevek za vračilo ddv

Nazaj na novice...