Uvodna stran | infw_xxxx - seznam davčni zavezanci in podatki trr
Prikaz novice:

28.1.2011 Infw_xxxx - Seznam davčni zavezanci in podatki TRR
Za lažje iskanje podatkov o poslovnih partnerjih je v WinGUI verzijah programov dodan nov modul: Seznam davčni zavezanci in podatki TRR. Program uporablja bazo podatkov o davčnih zavezancih, ki je objavljena na spletnih straneh DURS-a (podatki do 26.01.2011). Baza podatkov je nameščena lokalno na disku računalnika in jo bo možno posodabljati.
 
V seznamu so naslednji podatki o davčnih zavezancih:
- davčna in matična številka zavezanca
- zavezanost za DDV, datum registracije, promet po 76.a členu ZDDV-1
- šifra dejavnosti (SKD)
- naziv in naslov zavezanca
Poleg podatkov pridobljenih s strani DURS-a so v datoteki še podatki o števlkah TRR računov (Banka Slovenije) in oznake sektorjev (SKIS) za statistiko finančnih računov (AJPES).
 
V seznamu lahko iščemo podatke o zavezancu po:  davčni in matični številki zavezanca, številki TRR ter po nazivu zavezanca. Podatke iz seznama je možno tudi prenašati v datoteko Seznam strank, v katerem imamo zapisane podatke o svojih poslovnih partnerjih.
 
Seznam lahko uporabljamo v naslednjih programih:
Infw_Finpek/Finpdk/Finddv - Finančno poslovanje: Enostavno knjigovodstvo , Dvostavno knjigovodstvo, Davek na dodano vrednost
Infw_Mattrg/Trgdeb           - Trgovina na drobno, Trgovina na debelo
Infw_Matpos/Faktur           - Materialno poslovanje, Fakturiranje
 
V maskah za vnose dokumentov (prejeti/izdani računi, temeljnice, nabava/poraba materiala,...) je poleg obstoječe možnosti dodajanja novih strank z tipko <F12> dodana še opcija dodajanja novih strank iz seznama davčnih zavezancev z kombinacijo tipk <ALT><F12> . Po zapisu novih podatkov v seznam strank iz seznama davčnih zavezancev se koda nove stranke prenese tudi v vnosno polje koda stranke na obrazcu za vnos dokumenta.
 

Nazaj na novice...