Uvodna stran | inf_xxxx - zamenjava starih kod strank z novimi v seznamu strank in kniižbah
Prikaz novice:

23.2.2011 Inf_xxxx - Zamenjava starih kod strank z novimi v seznamu strank in kniižbah
Vkolikor imamo nepregledno urejen seznam strank, imamo sedaj možnost menjave le tega z novim seznamom. Poleg sprememb kod v seznamu strank, se nam spremenijo tudi vse oznake za kodo stranke v podatkih programov: finančno poslovanje (enostavno/dvostavno knjigovodstvo), davek na dodano vrednost, materialno poslovanje, fakturiranje, trgovina na drobno ter trgovina na debelo. Na voljo imamo obdelave, ki nam omogočajo:
- oznako dejansko uporabljenih kod strank v posameznem imeniku - polje Ffsestra.Ip (možnost brisanja starih neuporabljenih strank)
- zamenjava starih kod strank z novimi (iz Ffsestra.Msr) za vse knjižbe posameznega imenika v finančnem poslovanju, ddv-ju, materialnem poslovanju, fakturiranju, trgovini na drobno in debelo
- zamenjava starih kod strank z novimi (iz Ffsestra.Msr) v seznamu strank

Nazaj na novice...