Uvodna stran | infw_place/drospr - uvoz rek-1.xml in rek-2.xml v edavke
Prikaz novice:

30.6.2008 Infw_Place/Drospr - Uvoz REK-1.xml in REK-2.xml v eDavke
Program je prilagojen Pravilniku o vsebini in obliki davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Ur.l.RS št.37/08 z dne 15.04.2008) V pravilniku je predpisana obveznost dostave REK obrazcev v elektronski obliki na portal eDavki od 01.07.2008 dalje. REK obrazci pa morajo sedaj vsebovati tudi analitične podatke za posamezne osebe (iREK).

Ob izpisu obrazcev Obrazec REK-1 iz programa Plačilne liste ali REK-2 iz Drugi osebni prejemki, nam program izdela XML datoteko, ki jo lahko uvozimo v DURS-ov spletni servis eDavki in tako oddamo obrazec v elektronski obliki. Datoteka vsebuje zbirne podatke za vse delavce skupaj in tudi individualne podatke za posamezne delavce. Datoteko moramo dostaviti na eDavke na dan, ko so izplačane plače. V programu ni opcije izdelave XML datotek za delna plačila oziroma kasnejša plačila davkov in prispevkov.
Če uporabljamo program za več firm, so v XML datoteki vedno podatki firme, za katero smo nazadnje naredili izpis ali ekranski pregled REK obrazcev. Pri uvozu dokumenta v portal eDavki odtipkamo lokacijo in ime xml datoteke: C:\FIMAPEXE\XML\REK-1.XML ali C:\FIMAPEXE\XML\REK-2.XML (C=črka pogona, kjer se nahaja INFEL programska oprema).

Za zagotovitev zahtevanih podatkov v XML datotekah sta spremenjena: Seznam delodajalcev - dodano je polje STATUS, ki določa ali je status zavezanca (S=s.p. D=d.o.o.) in Seznam delavcev - dodano je polje DRZAVA, ki vsebuje kodo države za nerezidente RS (380=Italija, 040=Avstrija, 191=Hrvaška, 070=BIH, 688=Srbija, 807=Makedonija, 703=Slovaška, 792=Turčija, 642=Romunija,...)
 

Nazaj na novice...