Uvodna stran | infel - arhiv novic
Arhiv novic:

30.12.2009  Inf-xxxx - Prehod v novo leto 2010
30.12.2009  Inf-xxxx - Zagon programa za leto 2010 - DOS in WinConsole verzija
30.12.2009  Infw_xxxx - Zagon programa za leto 2010 - WinGUI verzija
5.12.2009  Infw_Finddv/Finpek/Finpdk - Predvidene spremembe programov z januarjem 2010
4.12.2009  Infw_Place/Drospr - Oddaja podatkov za odmero dohodnine 2009
1.12.2009  Infw_Place - Pošiljanje podatkov o vzdrževanih družinskih članih na eDavke do 31.12.09 !
30.11.2009  Infw_Place - Izplačila plač - direktne odobritve Zbirni Center
19.11.2009  Infw_Finpek - Izpis bilance uspeha, Vnos terjatve in obveznosti
18.11.2009  Infw_Finpdk - Izpis bruto bilance, Kontrola datumov pri vnosu dokumentov
17.11.2009  Infw_Osnsre - Poročilo o popisu in vrednosti OS
16.11.2009  Infw_Place - Sprememba REK-1 in OPSVZ xml datotek
22.9.2009  Infw_Place - Razlika do minimalne plače, Izplačila invalidom
24.8.2009  Infw_Trgdeb/Faktur - Izpis računa v angleškem jeziku, komentarji na računu
3.8.2009  Inf-xxxx - Logotip firme v glavi (na dnu) računa
14.7.2009  Infw_Place - Neplačane odsotnosti, Nerezidenti, Nadomestilo do polnega delovnega časa
9.7.2009  Infw_Drospr - Različne vrste prejemkov v istem obdobju
17.4.2009  Infw_Place - Uvoz M-4 obrazca v ZPIZ spletno aplikacijo
16.4.2009  Inf-xxxx - Uporaba tipk za premik med posameznimi zapisi/dokumenti
15.4.2009  Infw_Finpdk - Možnost uporabe različnih kontnih planov
8.4.2009  Infw_Finddv - Sprememba DDV-O.xml datoteke za uvoz v eDavke
31.3.2009  Inf-xxxx - Postopek uvoza XML datotek in oddaje obrazcev v eDavke
10.2.2009  Infw_Place - Uvoz REK-1 obrazca v eDavke za regres
9.2.2009  Infw_Place - Obračun prispevkov zasebnika - uvoz OPSVZ.xml v eDavke
21.1.2009  Infw_Place/Drospr - Oddaja podatkov za odmero dohodnine 2008
7.1.2009  Infw_Place - Dohodninska lestvica, olajšave in davek na izplačane plače za 2009