Uvodna stran | infel računalništvo, branko markeljc s.p.
Aktualne novice:

5.1.2019 Inf-xxxx - Prehod v novo leto 2019
Preden začnemo z vnosom podatkov za leto 2019 moramo najprej izdelati imenik za to leto. To storimo z obdelavo Razno-Prehod v novo leto. Obdelava nam na disku ustvari imenik FIMAP19, v katerega se ...
Več o tem...
5.1.2019 Infw_xxxx - Zagon programa za leto 2019
WinConsole verzija programa:
Za zagon programa si moramo na namizju odpreti novo bližnjico, preko katere naj se izvaja batch datoteka C:\FIMAPEXE\INF2019.BAT. To datoteko si lahko uredim...
Več o tem...
31.12.2018 Infw_Place - Dohodninska lestvica in olajšave za leto 2019
Za dohodninsko lestvico in olajšave se v letu 2019 uporabljajo isti zneski kot so veljali za izplačila v letu 2018.
Za pravilen izračun splošne olajšave (BP med 11.1666,37 in 13.316,83) prog...
Več o tem...
18.12.2018 Infw_Place - Vzdrževani družinski člani - oddaja VIRVDC na eDavke (do 31.12.2018)
Podatke o vzdrževanih družinskih članih za leto 2018 morajo izplačevalci Finančni upravi RS predložiti na dan zadnjega izplačila dohodka, najpozneje pa do 31. decembra 2018. Podatke se oddaja v stisnjeni ZIP dat...
Več o tem...
3.12.2018 Infw_Place - REK-1152 plačilo za poslovno uspešnost (božičnica, 13.plača)
V XML datoteki za prenos REK-1 obrazca na eDavke je polje 011 spremenjeno, tako da se v njem sedaj sporoča obdobje od-do (januar-december/2018). Postopek vnosa dohodka 1152: v programu izberemo opcijo Plačilo za poslovno...
Več o tem...
26.10.2018 Davčno potrjevanje računov - novo FURS digitalno potrdilo za TLS povezavo
Na FURS portalu je bilo dne 26.10.18 zamenjano digitalno potrdilo za vzpostavitev TLS povezave. Zaradi menjave digitalnega potrdila ni delovalo davčno potrjevanje računov iz INFEL programske opreme med cca 10h in 13h.  Ker je več zavezancev...
Več o tem...
12.7.2018 FURS eDavki - neposredna oddaja obrazcev iz programa
Iz programske opreme: Finančno poslovanje, Plačilne liste ter Drugi osebni prejemki je bila doslej možna oddaja obrazcev na portal eDavki s pomočjo uvoza XML datoteke v spletnem brskalniku. XML datoteka se je izdelala pri izpisu posameznega obra...
Več o tem...
21.5.2018 Davčno potrjevanje računov - spremembe programske opreme
V programih za davčno potrjevanje računov: Infw_Davblg - Davčna blagajna storitve,  Infw_Mattrg - Trgovina na drobno  in   Infw_Matgos - Blagajna+materialno - gostilna  so bile zaradi spremembe predpisov, problemov pri nadzor...
Več o tem...
25.4.2018 Infw_Virman/Faktur - Obrazec UPN QR
Iz program Infw_Virman - Plačilni nalogi je sedaj omogočen izpis podatkov na nov obrazec UPN QR. Podatki se izpisujejo na prednatisnjen list A4 formata, ki vsebuje 3 obrazce UPN QR. Posebnost nove...
Več o tem...
10.4.2018 Infw_Place - Spremembe na REK obrazcih
Na podlagi spremembe Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev... (Pravilnik REK - Ur.l.RS št. 79/17 z dne 28.12.20017) je bil spremenjen program Več o tem...
28.3.2018 Evidenca sprememb programske opreme
Na spletni strani www.infel.net je nameščena nova aplikacija: Evidenca sprememb programske opreme .
20.3.2018 Inf-xxxx - Razno-nastavitve in Ekran-Datoteka knjižb (Windows 64bit)
Za tekstovne verzije programa (WinConsole) je sedaj omogočeno izvajanje 16bitnih modulov v Windows 64 bitnih verzijah operacijskega sistema (Win10, Win8, Win7). Za izvedbo teh modulov se izdela nova bližnj...
Več o tem...
15.2.2018 Infw_Finpdk - Poslovna poročila za AJPES
V programu Infw_Finpdk Finančno poslovanje - dvostavno knjigovodstvo je posodobljen modul za izdelavo poslovnih poročil. V seznamu Poslovna poročila - vrste bilanc so podatki za naslednja poročila:Več o tem...
10.1.2018 Predvidene spremembe programske opreme v začetku leta 2018
V začetku leta 2018 so predvidene naslednje spremembe programske opreme:
 
Infw_Place - Plačilne l...
Več o tem...
31.12.2017 Infw_xxxx - Spremembe programov v letu 2017
Na strani www.infel.net je nameščena spletna aplikacija: Evidenca sprememb programske opreme , v kateri so podatk...
Več o tem...
6.7.2017 Spletni arhiv podatkov na DROPBOX
Za shranjevanje podatkov in INFEL programske opreme so bile sedaj uporabljene batch procedure (INF-ARH, INF-REZ...) za arhiviranje podatkov na drugi lokalni disk, zunanji USB ključ, zunanji USB disk ali pa ...
Več o tem...
30.6.2017 Infw_Faktur - Dopolnitve programa za DavPR
V programu Infw_Faktur - Fakturiranje so bile opravljene naslednje dopolnitve programske opreme za namene davčnega potrjevanja računov na FURSVeč o tem...
31.12.2016 Infw_xxxx - Spremembe programov v letu 2016
Na strani www.infel.net je nameščena spletna aplikacija: Evidenca sprememb programske opreme , v kateri so podatk...
Več o tem...
19.11.2015 Aktivnosti uporabnika za začetek uporabe DavPR
Pred začetkom davčnega potrjevanja računov mora uporabnik opraviti naslednje aktivnosti:
Zagotovitev internetne povezave
Za davčno potrjevanje računov obvezno potrebujemo internetno povezavo, prek katere ...
Več o tem...
18.11.2015 Spremembe INFEL programske opreme za DavPR
Potrebna oprema za DavPR
Za davčno potrjevanje gotovinskih računov iz INFEL programske opreme potrebujemo:
- namizni, prenosni ali tablični računalnik v Windows okolju
- podprte so verzije Win...
Več o tem...
17.11.2015 Davčno potrjevanje računov (DavPR) - kratka predstavitev
Davčno potrjevanje računov pri gotovinskem poslovanju predpisujeta:
- Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZdavPR) - (Ur. list RS 57/15) in
- Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju rač...
Več o tem...
20.12.2014 e-računi: opis, postopek izdaje ter izdelava e-računov iz INFEL programske opreme
Splošno o eRačunu
eRačun je dokument, ki ga izdajatelj računa izstavi prejemniku v elektronski obliki za dobavljeno blago ali opravljene storitve. eRačun je enakovreden dokument kot račun v papirni obliki. Izmenjav...
Več o tem...